Louise Aronsson

Special guest

Erfarenheter av föreningsliv och volontärarbete både nationellt och internationellt. Tidigare arbetat inom socialpsykiatrin och som stöd till barn med neuropsykiatrisk funktionsnedsättning. Utredningsekreterare i den offentliga utredningen om tvångsåtgärder av barn inom psykiatrisk tvångsvård (Tvångsåtgärdsutredningen). Filosofie kandidatexamen från Samhälls- och beteendevetenskapliga programmet. Studerat mänskliga rättigheter på avancerad nivå samt i inriktning mot barn och unga. Instruktör i den evidensbaserade utbildningen Första Hjälpen till psykisk hälsa mot ungdom, vuxna och äldre. Mpower ambassadör.

Louise Aronsson has been a guest on 1 episode.